PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

TAIZÉ zang- en gebedsdiensten

Veel mensen zijn vandaag op zoek naar verdieping van hun geloof en naar ontmoeting met God. De Bijbel vertelt dat God Zelf naar de mens op zoek ging en ons uiteindelijk gevonden heeft in Jezus Christus.
Jezus Christus is Gods Woord voor ons en je door Hem laten aanspreken betekent ook luisteren, stilte en gebed.

Om dat laatste wat meer te oefenen worden er in de Westhoek van Schouwen Duiveland driemaal per winterseizoen z.g. ‘Taizé- zang-en gebedsdiensten’ gehouden.
Deze diensten kenmerken zich door gebed, stiltes, schriftlezingen, een korte overweging en het zingen van o.a. liederen uit Taizé.
In deze dienst zal er een moment zijn van "heilige chaos", waarin het mogelijk is om een kaars aan te steken voor iemand, een voorbede in het hart van God te brengen, of een last weg te leggen.
Elke dienst heeft een eigen pastoraal thema.
Aan elke dienst wordt medewerking verleent door de Taizé-zanggroep.

De diensten in 2018 zijn op:
zo  17 juni in de HK Renesse
zo  11 november in de HK Burgh
Alle diensten beginnen om 19.30 uur.

Na de diensten is er gelegenheid tot koffie/theedrinken en elkaar te ontmoeten.

Contact : Wim Hack

Wilt u meezingen in de Taizé-zanggroep?   klik hier

lees verder over Taizé klik hier