PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

PKN kerkgemeente
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland

 


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

STILLE WEEK VIERINGEN  2019

De Stille Week………De Goede Week in de Westhoek
 

Aswoensdag valt dit jaar op 6 maart.
In veel protestantse kerken is die dag nog niet ingeburgerd. Enkele jaren geleden is besloten ook bij ons de Asviering in te voeren.
Onbekend bij velen van ons, maar toch…6 maart half acht in de kerk van Noordwelle.
De 40-dagentijd is een tijd van reiniging en omkeer. Door een kruisje te ontvangen worden wij eraan herinnerd dat ons kwetsbare leven bestemd is tot opstanding met Christus.
Op de 6e zondag van de 40-dagentijd is het Palmpasen: een feestelijke zondagmorgen waarin de intocht van Jezus wordt gevierd.
Hosanna, de Zoon van David. Gezegend die komt in de naam van de Ene.
Vanaf die zondag is er t/m woensdag een avondgebed op verschillende locaties.

woensdag 6 maart 19.30 uur Aswoensdag, in Kerk Noordwelle
zondag 14 april 19.30 uur Avondgebed, in Kerk Renesse, palmzondag
maandag 15 april 19.30 uur Avondgebed, in Kerk Scharendijke
dinsdag 16 april 19.30 uur Boeteviering, in de R.K. kerk te Haamstede
woensdag 17 april 19.30 uur Avondgebed, in Kerk Burgh
donderdag 18 april 19.30 uur Witte Donderdag, in Kerk Scharendijke
vrijdag 19 april 19.00 uur Goede Vrijdag, Stille tocht door Renesse
19.30 uur Goede Vrijdag, in HK Renesse
zaterdag 20 april 21.00 uur Stille Zaterdag, Avondwake in Kerk Burgh
zondag 21 april 06.00 uur Dageraaddienst in de Pelgrimskerk Haamstede
met aansluitend Paasontbijt


Het gekozen thema van dit jaar is: De moeder.
Moeders uit het Oude Testament worden vergeleken met Maria.
Ger van Dijk heeft weer gezorgd voor de illustraties.

Een dubbelkwartet is inmiddels druk aan het oefenen op passende liederen in de avondgebeden.
Bijzonder dit jaar is dat we proberen gebruik te gaan maken van de beamer in de avondgebeden.
Kunstwerken van de kunstenaar Willem Hesseling worden geprojecteerd op een scherm. Sinds kort woont hij in Dreischor en heeft hij in opdracht de 14 staties  van de kruisweg geschilderd. Op dit moment exposeert hij in de Grote Kerk te Delft.
De projecties zijn bedoeld als ondersteuning van het verhaal.

Tot slot: Evenals andere jaren collecteren wij, behalve op Goede Vrijdag, voor een goed doel. Dit keer voor de Stichting Leergeld Oosterschelderegio, een organisatie die kinderen helpt om mee te kunnen doen aan allerlei schoolactiviteiten. Meer dan 1500 kinderen  in Zeeland leven vanwege gezinsarmoede in een achterstandsituatie.
Wij kunnen helpen!

Wellicht wilt u geld storten op :
  NL08 RABO 0130845248   t.n.v. Stichting Leergeld Oosterschelderegio.
 

Namens de oecumenische werkgroep Samen Vieren, Wim Hack


naar Samen Vieren