PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 


Meet and Greet
In de bijbel speelt de maaltijd een belangrijke rol. Aan tafel komen mensen samen, wordt het leven gedeeld.

Jezus hield de maaltijd met zijn vrienden en de maaltijd wordt vaak gebruikt als beeld voor het koninkrijk van God.
Maar, samen eten kan ook gewoon gezellig zijn. Juist in deze tijd van individualisering kan het zo fijn zijn om gewoon rustig aan te schuiven, naast anderen. 

De maaltijd wordt door kok Gerrie en wisselend een van de deelnemers voorbereid.
De maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur elke eerste donderdag in de maand in de Pelgrimskerk.

Kosten 4,= (soms 5,=)
Graag uiterlijk maandag aanmelden bij Martin v.d. Hoek en Nico Vaandrager, tel. 0111 642430, email: devaanhoek@*zeelandnet.nl  
neem e-mailadres over en verwijder *


In juni, juli, augustus en september elke eerste woensdag alleen koffie drinken en bijpraten in Revasa van 19.00-20.00 uur.

In oktober starten we weer met de maaltijden.