PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Protestantse kerk in Nederland                     
Pelgrimskerk Haamstede
Protestantse Gemeente "Schouwen aan Zee" i.w. 
       liturgie om te printen 


I.v.m. auteursrechten zullen alleen de lied- en versnummers en het bijbelboek en versnummers vermeld worden.
 

 

Orde van dienst voor zondag 14 oktober

 

Thema : Stellen wij die vraag ooit nog ?

 

Voorganger: Ds. Jan Eikelboom – Den Haag.
Organist: Jikke Troost – Offringa.
Ouderling van dienst: Jan Flach
M.m.v.  Accordeonensemble ‘Encore.’

Muziek Encore: Nessun Dorma

Welkom en mededelingen.

Intochtslied: NLB 218
Dank U voor deze nieuwe morgen,

Groet
V: De Heer zij met u
G: Ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen

Als drempelgebed zingen wij: NLB 283
In de veelheid van geluiden ….

Inleiding op het thema:
‘Stellen wij die vraag ooit nog ?’

Kyrie gebed: Iedere intentie wordt afgesloten met:
Kyrie, Kyrie eleison

Gloria (staande): NLB 150a
Geprezen zij God!

Moment met de kinderen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee.
Zingen:
Wij gaan voor even uit elkaar …..

Gebed van de zondag

Lezing Deuteronomium 15: 1 - 11

Muziek Encore: Piu Jesu

Lezing Marcus 10: 17 - 22

Zingen: NLB 119: 13 en 14
Geef mij een hart dat U met vreugde groet,

Uitleg en verkondiging

Muziek Encore: La Califfa

Zingen: NLB 941
Waarom moest ik uw stem verstaan?

Kinderen komen terug uit hun nevendienst.
Zingen met de beamer:  ‘U bent die u bent.’

Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Collecte  

Tijdens de collecte speelt Encore :
deel 3 uit Israeli Suite

Slotlied: Lied 241
Gij die mijn liefste kleinood zijt,

Wegzending en zegen,
door de gemeente beantwoord met:
Amen, Amen, Amen

Muziek Encore:  Perfect Symphonynaar boven

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze kerkdienst, laat het ons weten  info@*gkhaamstede.nl    neem e-mailadres over en verwijder *