PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 

Korte berichten

Sla nú een dubbelslag

Een bericht voor die mensen die nog niet de drempel over komen.

Elke eerste vrijdag van de maand kun je terecht in de kerk van Burgh om met zo´n vijfentwintigtal mensen te zingen uit het Liedboek.

We beginnen om 10 uur en zo rond kwart over elf stoppen we.

Met veel plezier en enthousiasme wordt gezongen, bekende en minder bekende liederen, canons en ….jawel……soms vierstemmig.

Als u dit niet gelooft en u denkt dat u dat niet kan, overtuig uzelf en kom!!!!!!!

 

Elke derde woensdag van de maand is er de koffiemorgen voor senioren in de Pelgrimskerk vanaf half tien.

Een morgen waarin de ontmoeting staat. Gesprekken divers van aard. Nieuwe contacten.

Een serieus moment, reacties op wat verteld of gelezen wordt.

Als u dit niet gelooft en u denkt dat is niets voor mij, overtuig uzelf en kom!!!!

 

Data:    3 november, zingen in de kerk van Burgh, 10 uur

           15 november, koffiedrinken in de Pelgrimskerk, vanaf half tien

             1 december, zingen in de kerk van Burgh, 10 uur

           20 december, koffiedrinken in de Pelgrimskerk, vanaf half tien.

 

                                                                            Wim Hack

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kringen en Activiteiten programma 2017 - 2018 in de Westhoek

Open huis

In september 2017 is het thema van de startzondag ‘een open huis’. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’ die kerken uitnodigt om hun deuren wagenwijd open te zetten voor gasten.

 

Het thema vindt zijn basis in de woorden van Psalm 34:9: ‘proef, en geniet de goedheid van de Heer’. Zo worden kerken door heel het land uitgenodigd om hun deuren wagenwijd open te zetten, om de goedheid van de levende Heer te ontdekken en te genieten.

 

‘Kerkproeverij’: daartoe wil ook dit kringenboekje voor het komend seizoen een hulpmiddel zijn. Een veelkleurig palet van activiteiten wil behulpzaam zijn om geloof te (her)ontdekken, te verdiepen, te verbreden. Om samen te zingen, te bidden, de maaltijd te delen – om zo de trouw en goedheid van de Heer te genieten.

 

We hopen dat u zich welkom zult voelen in de verschillende kerken. We hopen ook dat dit boekje zal bijdragen aan onderlinge ontmoeting en verbondenheid over kerkmuren heen.

 

Tot slot nog wat praktische informatie. Middenin het boekje is een handige kalender opgenomen waarin alle data met de activiteiten vermeld staan. Daarom heen vindt u de activiteiten beschreven: sommige eenmalig, andere terugkerend. Houdt u ook de website van Windkracht 8 in de gaten, want gedurende het seizoen vindt u daar eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

 

Wees van harte welkom, proef en geniet!

 

Namens de zeven kerken van Windkracht 8,

ds. Bertie Boersma


lees hier verder

Meet and Greet
In de bijbel speelt de maaltijd een belangrijke rol. Aan tafel komen mensen samen, wordt het leven gedeeld. Jezus hielt de maaltijd met zijn vrienden en de maaltijd wordt vaak gebruikt als beeld voor het koninkrijk van God. Maar, samen eten kan ook gewoon gezellig zijn. Juist in deze tijd van individualisering kan het zo fijn zijn om gewoon rustig aan te schuiven, naast anderen. 
De maaltijd wordt door kok Gerrie en wisselend een van de deelnemers voorbereid.
De maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur elke eerste donderdag in de maand in de Pelgrimskerk. Graag uiterlijk maandag aanmelden bij Martin v.d. Hoek en Nico Vaandrager, tel. 0111 642430, email devaanhoek@zeelandnet.nl .
In juni, juli, augustus en september alleen koffie drinken en bijpraten in Revasa van 19.00-20.00 uur. In oktober starten we weer met de maaltijden.

Bijbelkring met het oog op de zondag
Deze kring van mensen reist de Westhoek rond en leest met elkaar de Schriftlezing voor de komende zondag. De kring rouleert zo langs de drie kerken en predikanten. In het koor van de kerk Renesse ds. Piter Goodijk, in Revasa in Burgh ds. Janneke Herweijer en in de Hoeksteen Scharendijke ds. Bertie Boersma.

Men ontmoet elkaar om de week op woensdagmorgen, 10.00-11.30 uur.
De predikant zorgt voor achtergrondinformatie en leidt het gesprek. Iedereen is van harte welkom, voorkennis is niet nodig.

Aanmelden :niet nodig, u bent van harte welkom

Data                 Plaats                Leiding       (woensdag, 10.00-11.30 u) 

27 sept.             Renesse              ds Piter Goodijk

11 okt.               Scharendijke       ds Bertie Boersma

25 okt.               Burgh                 ds Janneke Herweijer

Naar vervolgdata   of   naar kalender

Ik zou het fijn vinden als ook enkele mensen uit onze gemeente de groep komen versterken.

Gebedskring Pelgrimskerk
Elke tweede donderdag van de maand komen we met een groep van 7/8 mensen bij elkaar in de kerk. Er is altijd wel iemand die iets heeft meegenomen van wat hem of haar inspireerde de afgelopen week. Deze keer vertelde bijv iemand die net een nieuwe heup had hoe de tekst uit Jesaja 40 haar trof: “Wie vertrouwt op de Heer krijgt nieuwe kracht: zij/hij loopt, maar wordt niet moe, zij/hij rent, maar raakt niet uitgeput.” Vervolgens is het mooi om van elkaar te horen hoe je dit wel of niet zelf hebt ervaren in je leven. Daarna vertellen we onder de koffie wat ons bezig houdt. Na een uurtje brengen we onze gebeden bij God: aan het Licht van de Paaskaars steken we kleine kaarsjes aan na elke voorbede. En dan wordt het steeds lichter. Elke keer weer is het fijn om te leren van elkaar en te durven delen. We zijn afkomstig uit protestantse en RK kerken. Wie een keer mee wil doen is welkom!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PKN-nota 'KERK 2025'   lees verder