PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 

JEUGD

De taakgroep Jeugd wordt geleid door 1 jeugdouderling. Zij organiseert en coördineert alle activiteiten van de Pelgrimskerk jeugd van 0─25 jaar.

Van de vele activiteiten mogen genoemd worden de zondagse crèche en kindernevendienst,
de tienerkerk en het organiseren van jeugddiensten.

kontakt: Ria de Graaf, tel. 850946