PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 


Cantorij in oprichting
.

Nu de cantorij van Burgh is opgehouden te bestaan is gezocht naar een doorstart Burgh/Pelgrimskerk.
Het is gelukt om een twaalf/dertiental mensen van beide kerken bij elkaar te krijgen die bereid zijn aan de gezamenlijke diensten in Burgh en Pelgrimskerk medewerking te verlenen.
Jacques Horde, die al enkele jaren in Haamstede woont, is bereid leiding te geven aan de cantorij en is sinds kort met zijn vrouw lid van de kerk van Burgh.
Voor velen is hij nog een onbekende, maar dat zal snel veranderen.
Jacques is al zijn hele leven “muziek”, een professional.
We zijn erg blij dat hij bereid is dit werk op zich te nemen.
U kunt de cantorij voor het eerst horen in Burgh 23 december in een gezamenlijke adventsdienst.
De tweede keer zal naar alle waarschijnlijkheid zijn op de Eenheidszondag 20 januari in de Pelgrimskerk.

We verheugen ons erop!!!

Contact: Wim Hack  tel. 651708

Wim Hack

aanvulling:
3 maart in Burgh
14 april in Pelgrimskerk
6 oktober in Pelgrimskerk
22 december in Burgh