PELGRIMSKERK HAAMSTEDE

Gereformeerde kerk
in de Westhoek van Schouwen-Duiveland


welkom

Pelgrimskerk

Commissies en
Werkgroepen


Agenda en Diversen

Adressen en Contact


waar vind ik ...... ?

 
 
Vacature Predikant

 


 

De Protestantse gemeente i.w. “Schouwen aan Zee”  zoekt voor haar locatie Haamstede een inspirerende predikant

 

                       Predikant M/V, 80%.formatie

 

De van oorsprong Gereformeerde kerk te Haamstede is een levendige PKN-gemeente met actieve en betrokken leden. Ontmoeting staat centraal, met God en met elkaar. Onze leden komen naar onze kerk –‘Pelgrimskerk’- voor inspiratie, bezinning en om samen te zingen en te vieren. Gemeenteleden – en de vele vaak vaste (recreatie-) gasten - ervaren de kerk / de gemeente als een plek, waar men zich thuis voelt en waar aandacht is voor elkaar.

 

De gemeente is vacant sinds 1 sept. 2017.

 

Wij zoeken een predikant(e), die:

-        als voorganger Gods woord vertaalt naar het leven van vandaag. Hij / zij heeft oog voor zowel inhoud als vorm van de eredienst. We vragen om bezieling en inspiratie tijdens de dienst en tijdens andere bijeenkomsten.

-        als pastor midden in de gemeente staat en werkt vanuit zijn/ haar hart. We vragen om betrokkenheid en aandacht voor jong en oud, met vooral focus op jongeren en jonge ouders.

-        een visie heeft op hoe de kerk van de toekomst eruit zou kunnen zien. We vragen om moed en lef samen met ons nieuwe wegen in te slaan en te experimenteren met andere vormen van vieren en kerk-zijn.

-        de blik ook naar buiten richt door middel van missionaire activiteiten en diaconale projecten.

-        bereid is actief te zijn buiten de gemeente, nu onze kerk onderdeel is van een federatie van kerken in de Westhoek van Schouwen, die wil toegroeien naar een fusiegemeente.

 

Wat bieden we u?

-        een actieve (streek-) gemeente, met 340 leden en ca.100 gastleden; in een prachtig recreatiegebied in de Kop van Schouwen.

-        een gemeente, die voor het grootste deel drijft op vele enthousiaste vrijwilligers, die veelal zelfstandig opereren.

-        een functioneel, modern kerkgebouw, met geschikte ruimtes voor velerlei activiteiten.

-        prima huisvesting, met een aparte studeerkamer, in de nabijheid van het kerkgebouw.

 

 

Heeft u interesse? Wij sturen u graag meer informatie toe, met daarin o.a. een profielschets, een schets van de gemeente en het beleidsplan.

Informatie is ook te vinden op de website (www.gkhaamstede.nl).

Voor inhoudelijke vragen over de vacature en de gemeente kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie de heer R.C. van Leeuwen, tel 0111 652818 / mail: robertlee@hotmail.nl.

 

Wij zien uw reactie met c.v. gaarne tegemoet voor 25 januari 2018,

t.a.v. R.C. van Leeuwen, Seringenlaan 1, 4328 KX Burgh-Haamstede.

U kunt uw reactie ook e-mailen naar robertlee@hotmail.nl

 


Naar Profielschets