Gereformeerde Kerk Haamstede,
PKN kerkgemeente
in de Westhoek van
Schouwen-Duiveland
 

Gastheer/-vrouw

Bij het houden van een commissievergadering, wijkavond of andere kerkelijke bijeenkomst neem u contact op met het gastheer/-vrouw echtpaar van de week. Uw bijeenkomst komt dan in de agenda en u bent zonodig verzekerd van koffie, thee e.d.
Voor zaalhuur voor andere doeleinden of voor bijzondere zaken kunt u contact opnemen met de co÷rdinatoren Jaap en Eline Kloet tel: 0111-652400
 

week :
Gastheer en gastvrouw :
   Nicole en Cor van der Neut
   Lydie en Henk Landegent
   Eline en Jaap Kloet
Jaap en Eline Kloet
tel: 0111-652400
Cor en Nicole vdr Neut
tel: 0111-650639
Lydie en Henk Landegent
tel: 0111-651615